PRIVACY POLICY FOR MOBILE APPLICATIONS


Romana:

Aceasta politica de confidentialitate reglementeaza utilizarea aplicatiilor pentru dispozitive mobile, care au fost create de DJSEBYSS.
Ce informatii obtine aplicatia si modul in care este folosita?

Informatii furnizate de utilizator

Aplicatia obtine informatiile pe care le furnizati atunci cand descarcati si inregistrati aplicatia. Inregistrarea cu noi este optionala.

Cand va inregistrati la noi pentru a folosi aplicatia, oferiti, in general (A) numele, adresa de e-mail, numele de utilizator, parola si alte informatii de inregistrare; (B) informatiile pe care ni le furnizati atunci cand ne contactati pentru ajutor; (C) informatiile care intra in sistemul nostru atunci cand utilizati aplicatia, cum ar fi informatiile de contact si informatii de management de proiect.

De asemenea, este posibil sa utilizam informatiile pe care le-ati furnizat pentru a va contacta din cand in cand pentru a va oferi informatii importante sau notificarile necesare.

Informatiile colectate automat

In plus, aplicatia poate colecta anumite informatii in mod automat, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, tipul de dispozitiv mobil pe care il utilizati, ID-ul dispozitivului unic, sistemul de operare mobil, tipul de browsere de internet pe care le utilizati, precum si informatii despre modul in care utilizati aplicatia. Folosim Google Analytics doar cu functia de ascundere a adresei IP (.setAnonymizeIp(true) )

Aplicatia colecteaza informatii precise cu locatia in timp real al dispozitivului?

Atunci cand accesati aplicatia mobila, e posibil sa utilizam tehnologia GPS (sau alte tehnologii similare) pentru a determina locatia curenta, in scopul de a determina orasul pe care sunt localizate in interiorul si va afisa o harta locatie cu anunturi relevante. Noi nu vom impartasi locatia curenta cu alti utilizatori sau parteneri.

Daca nu doriti ca noi sa utilizam locatia in scopurile stabilite mai sus, ar trebui sa dezactivati serviciile de localizare pentru aplicatia mobila din setarile contului sau in setarile telefonului mobil si / sau in cadrul aplicatiei mobile.

O terta parte poate vedea si / sau sa aiba acces la informatiile obtinute prin aplicatie?

Da. Vom impartasi informatiile dumneavoastra cu terte parti numai in modurile in care sunt descrise in aceasta declaratie de confidentialitate.

Putem dezvalui date furnizate si informatiile colectate automat:

 conform prevederilor legale, astfel incat sa se conformeze unei citatii, sau un proces juridic similar;

 cand credem de buna credinta, ca este necesara dezvaluirea datelor pentru a proteja drepturile noastre, pentru a proteja siguranta dumneavoastra sau siguranta altora, investiga frauda, ​​sau de a raspunde la o solicitare guvernamentala;

 cu furnizorii nostri de servicii de incredere care lucreaza in numele nostru si care au fost de acord sa respecte regulile stabilite in aceasta declaratie de confidentialitate.

 in cazul in care DJSEBYSS este implicat intr-o fuziune, achizitie, sau vanzarea de toate sau o parte din activele sale, veti fi notificat prin e-mail si / sau un anunt vizibil pe site-ul nostru cu privire la orice schimbare de proprietate sau utilizarile acestor informatii , precum si orice optiuni pe care le poate avea cu privire la aceste informatii.

• Agentiilor de publicitate si retelelor de publicitate terta parte si companiilor de analiza asa cum este descris in sectiunea de mai jos

Colectarea automata a datelor si publicitate

Vom putea lucra cu companii de analiza pentru a ne ajuta sa intelegem modul in care este folosita aplicatia, cum ar fi frecventa si durata de utilizare. Noi lucram cu agentii de publicitate si retele de publicitate terta parte, care au nevoie sa stie cum sa interactioneze cu publicitatea furnizata. Agentiile de publicitate si retelele de publicitate folosesc o parte din informatiile colectate de aplicatie, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, ID-ul de identificare unic al dispozitivului mobil. Pentru a proteja anonimatul acestor informatii, vom folosi o tehnologie de criptare pentru a ne asigura ca aceste terte parti nu va pot identifica personal. Aceste parti terte pot obtine, de asemenea, informatii anonime despre alte aplicatii pe care le-ati descarcat pe dispozitivul mobil, site-urile mobile pe care le vizitati, informatiile privind locatia de baza non-precise (de exemplu, codul postal), precum si alte informatii privind localizarea non- precisa pentru a ajuta la analiza si difuzarea publicitatii directionate anonime privind aplicatia si in alta parte. De asemenea, este posibil sa partajati versiuni criptate de informatii pe care le-ati furnizat pentru a permite partenerilor nostri sa adauge alte informatii disponibile despre dvs. pentru analize sau utilizarea de publicitate aferenta.

Daca doriti sa renuntati la utilizarea unui tert a acestui tip de informatii pentru a ajuta servirea de publicitate directionata, va rugam sa accesati sectiunea intitulata “opt-out” de mai jos.

Care sunt drepturile mele de opt-out?

Exista mai multe optiuni de opt-out pentru utilizatorii acestei aplicatii:

Opt-out prin dezinstalarea aplicatiei: Puteti opri toata colectarea de informatii de catre Aplicatie cu usurinta prin dezinstalarea acesteia. De asemenea, puteti solicita sa renuntati prin e-mail, la contact@djseby.eu.

Politica de retentie a datelor, Gestionarea informatiilor

Vom pastra datele furnizate de utilizator atata timp cat utilizati aplicatia. Daca doriti sa stergeti datele furnizate de utilizator pe care le-ati furnizat prin intermediul aplicatiei, va rugam sa ne contactati la contact@djseby.eu si vom raspunde intr-un timp rezonabil. Va rugam sa retineti ca unele sau toate datele furnizate pot fi necesare pentru ca aplicatia sa functioneze corect.

Copii

Noi nu folosim aplicatia pentru a solicita cu buna stiinta date de la sau de pe piata la copii sub varsta de 13 ani. Daca un parinte sau tutore devine constient de faptul ca copilul sau ne-a furnizat informatii fara consimtamantul lor, el sau ea ar trebui sa ne contacteze la contact@ djseby.eu. Vom sterge astfel de informatii din fisierele noastre intr-un termen rezonabil.

Securitate

Suntem preocupati de protejarea confidentialitatii informatiilor. Va punem la dispozitie masuri de protectie fizice, electronice si procedurale pentru a proteja informatiile prelucrate. Va rugam sa fiti constienti de faptul ca, desi se depun eforturi pentru a oferi securitate rezonabila pentru informatiile prelucrate, nici un sistem de securitate nu poate preveni toate potentialele incalcari ale securitatii.

Schimbari

Aceasta Politica de confidentialitate poate fi actualizata periodic pentru orice motiv. Va vom notifica in legatura cu orice modificari aduse Politicii noastre de confidentialitate prin postarea noii Politici de confidentialitate aici. Va recomandam sa consultati aceasta Politica de confidentialitate in mod regulat pentru orice modificari, deoarece utilizarea in continuare se considera ca aprobarea tuturor modificarilor.

Consimtamantul dumneavoastra

Prin utilizarea aplicatiei, va exprimati acordul pentru prelucrarea informatiilor dumneavoastra asa cum sunt prezentate in aceasta Politica de confidentialitate acum si astfel cum a fost modificata prin noi. “Procesarea” inseamna utilizarea de cookie-uri de pe un dispozitiv telefon/tableta/calculator, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, colectarea, stocarea, stergerea, utilizarea, combinarea si dezvaluirea de informatii, toate activitatile vor avea loc in Uniunea Europeana. Daca aveti domiciliul in afara UE informatiile vor fi transferate, prelucrate si depozitate acolo in conformitate cu standardele de confidentialitate UE.

Contacteaza-ne

Daca aveti orice intrebari cu privire la confidentialitatea in timp ce utilizati aplicatia, sau daca aveti intrebari cu privire la practicile noastre, va rugam sa ne contactati prin e-mail la contact@djseby.eu.

 

English:

This privacy policy governs your use of the software applications (“Application”) for mobile devices that was created by DJSEBYSS.

What information does the Application obtain and how is it used?

User Provided Information

The Application obtains the information you provide when you download and register the Application. Registration with us is optional.

When you register with us and use the Application, you generally provide (a) your name, email address, user name, password and other registration information; (b) information you provide us when you contact us for help; and; (c) information you enter into our system when using the Application, such as contact information and project management information.

We may also use the information you provided us to contact you from time to time to provide you with important information, required notices.

Automatically Collected Information

In addition, the Application may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device you use, your mobile devices unique device ID, your mobile operating system, the type of mobile Internet browsers you use, and information about the way you use the Application.

Does the Application collect precise real time location information of the device?

When you visit the mobile application, we may use GPS technology (or other similar technology) to determine your current location in order to determine the city you are located within and display a location map with relevant advertisements. We WILL NOT share your current location with other users or partners.

If you do not want us to use your location for the purposes set forth above, you should turn off the location services for the mobile application located in your account settings or in your mobile phone settings and/or within the mobile application.

Do third parties see and/or have access to information obtained by the Application?

Yes. We will share your information with third parties only in the ways that are described in this privacy statement.

We may disclose User Provided and Automatically Collected Information:

as required by law, such as to comply with a subpoena, or similar legal process;

when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request;

with our trusted services providers who work on our behalf, do not have an independent use of the information we disclose to them, and have agreed to adhere to the rules set forth in this privacy statement.

if DJSEBYSS is involved in a merger, acquisition, or sale of all or a portion of its assets, you will be notified via email and/or a prominent notice on our Web site of any change in ownership or uses of this information, as well as any choices you may have regarding this information.

to advertisers and third party advertising networks and analytics companies as described in the section below

Automatic Data Collection and Advertising

We may work with analytics companies to help us understand how the Application is being used, such as the frequency and duration of usage. We work with advertisers and third party advertising networks, who need to know how you interact with advertising provided in the Application which helps us keep the cost of the Application [LOW]. Advertisers and advertising networks use some of the information collected by the Application, including, but not limited to, the unique identification ID of your mobile device. To protect the anonymity of this information, we use an encryption technology to help ensure that these third parties can’t identify you personally. These third parties may also obtain anonymous information about other applications you’ve downloaded to your mobile device, the mobile websites you visit, your non-precise location information (e.g., your zip code), and other non- precise location information in order to help analyze and serve anonymous targeted advertising on the Application and elsewhere. We may also share encrypted versions of information you have provided in order to enable our partners to append other available information about you for analysis or advertising related use.

If you’d like to opt-out from third party use of this type of information to help serve targeted advertising, please visit the section entitled “Opt-out” below.

What are my opt-out rights?

There are multiple opt-out options for users of this Application:

Opt-out of all information collection by uninstalling the Application: You can stop all collection of information by the Application easily by uninstalling the Application. You may use the standard uninstall processes as may be available as part of your mobile device or via the mobile application marketplace or network. You can also request to opt-out via email, at contact@djseby.eu.

Data Retention Policy, Managing Your Information

We will retain User Provided data for as long as you use the Application. If you’d like us to delete User Provided Data that you have provided via the Application, please contact us at contact@djseby.eu and we will respond in a reasonable time. Please note that some or all of the User Provided Data may be required in order for the Application to function properly.

Children

We do not use the Application to knowingly solicit data from or market to children under the age of 13. If a parent or guardian becomes aware that his or her child has provided us with information without their consent, he or she should contact us at contact@djseby.eu. We will delete such information from our files within a reasonable time.

Security

We are concerned about safeguarding the confidentiality of your information. We provide physical, electronic, and procedural safeguards to protect information we process and maintain. For example, we limit access to this information to authorized employees and contractors who need to know that information in order to operate, develop or improve our Application. Please be aware that, although we endeavor provide reasonable security for information we process and maintain, no security system can prevent all potential security breaches.

Changes

This Privacy Policy may be updated from time to time for any reason. We will notify you of any changes to our Privacy Policy by posting the new Privacy Policy here. You are advised to consult this Privacy Policy regularly for any changes, as continued use is deemed approval of all changes.

Your Consent

By using the Application, you are consenting to our processing of your information as set forth in this Privacy Policy now and as amended by us. “Processing,” means using cookies on a computer/hand held device or using or touching information in any way, including, but not limited to, collecting, storing, deleting, using, combining and disclosing information, all of which activities will take place in the EU. If you reside outside the EU your information will be transferred, processed and stored there under EU privacy standards.

Contact us

If you have any questions regarding privacy while using the Application, or have questions about our practices, please contact us via email at contact@djseby.eu.